Az Avicenna International College első ízben rendezte meg az összes budapesti általános iskolákra kiterjedő Kétfordulós Angol Nyelvi Versenyt, melyre 6., 7., és 8. osztályos tanulókat invitált.
Az első, online forduló 2023. január 28-án zajlott le, amelyre előzetesen 133 diák regisztrált ingyenesen, a második, offline fordulóra március 13-án került sor..

A gyülekező a legnagyobb földszinti előadó teremben zajlott, ahol a 29 budapesti általános iskolából érkező diák, és az őket kísérő szaktanáraik és néhány szülő előre nevükkel ellátott asztalok köré ülve várták 10 perccel korábban szólításukat a vizsgákra. Az izgatott nebulókat az AIC diákok (host student-ek) kísérték fel a számukra kijelölt termek egyikébe.

A szóbeli, kb. 20 perces verseny, melyen párban jelent meg közel 120 felső tagozatos, hét vizsgateremben zajlott, a második emeleti folyosó összes tantermében. A vizsgáztatást termenként két szaktanár végezte. A megmérettetésen a könnyed bemutatkozó után két kép összehasonlításáról beszélgettek, majd a két vizsgázó spontán “szerepjáték” (role play) párbeszéde zárta a feladatokat a következő témákról: angol nyelvoktatás, környezet, iskolai élet, életstílusok, szabadidő tevékenységek, turizmus és az ember és társadalom kapcsolata, sokféle kultúrák érintésével.
A komoly versenyzés hangulatát feloldó ún. “Game room”, Avicennás diákok vezetésével működött, amely csoportos angol játékoknak adott helyet a versenyre várakozóknak, valamint akik még mindig nyitottak voltak külön díj ellenében hármas csoportokban kötetlenebb versengésre szabadidejükben, azok Nyelvi Tanulási Technikákról hallgathattak, olvashattak, beszélgethettek és pantomimezhettek a “Language Learning Techniques”-el jelzett teremben kb. 20 percen keresztül.

A tiszteletet érdemlő megjelenők közül kiemelnénk a nagy létszámban magukat képviselő iskolákat, mint pl. a Kőbányai Csukás István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 20 versenyzővel, a Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 14 fővel, a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola, a Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 11 fővel.
A sokféle ajándékot, vásárlási utalványt nyelvi szintenként hozták el egyénileg, illetve csoportosan a diákok. Az iskolák közötti megmérettetésért kapott serleget a Szemere Bertalan Általános Iskola két diákja nyerte nyerte el. A további nyeremények között szerepelnek ingyenes nyelvtanfolyamok az Avicennában, nagy összeggel támogatott Nemzetközi Nyári Táborban való részvételi lehetőség és nagy ösztöndíjakat az Avicenna International College Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumába való jelentkezés esetén.

A nagy létszámú érdeklődést, valamint a versenyt megelőző felkészítési lázat, melyről nem egy szaktanár és szülő számolt be előre és utólag, nagyszerű és meglepő eredménynek tartjuk.

Úgy érezzük, a régóta jellemző állóvíz megmozdult az általános iskolás diákok, tanárok és szülők támogatásával, melynek továbbfejlesztését az Avicenna International College szívügyének érzi, azonban most már reményeink szerint karöltve az érdeklődést mutató szakma képviselőivel!

Miért is indította el az Avicenna International College ezt a mozgalmat, melyből akár tradíció is válhat, hiszen már az első próbálkozáskor megmutatkozó érdeklődés volumene ezt engedi sejtetni?

Már sokak által megfogalmazódott, hogy Magyarországon a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztésének kérdése közügy kéne hogy legyen, melyre hosszantartó és széleskörű társadalmi igény mutatkozik, hiszen az a tény, hogy gyermekeink egy része 10-12 évet is eltölt különösebb eredmény nélkül nyelvtanulással, több évtizede kiállt megoldásért Magyarországon!

Hogyan tud az Avicenna International College a fenti problémákon enyhíteni?

Elsősorban felajánlja, hogy a gimnáziumi részlegén 10-12 féle nemzetiség között tanulni vágyó magyar diákok nem nagy létszámú osztályokban kihasználják azt az egyedi adottságot, hogy az itt tanuló diákok naponta “kis nemzetközi” környezetet teremtve 7-8 órát tölthetnek el úgy, hogy a kommunikáció nyelve a szünetekben, ügyintézések közben is stb. kizárólagosan angol.
Ezen felül a szakmai kihívások megválaszolását tennénk lehetővé megfelelő rendezvények szervezésével a továbbiakban, természetesen előre egyeztetve az érdeklődő érintettek javaslataival, igényeivel.

Az Avicenna International College tudja, hogy erőfeszítés nélkül nincs siker, azonban a sikert megfeszített erőlködéssel nehéz elérni. Ehhez ajánl választható utat a minket megismerő magyar diákok számára is, valamint ezért tűzte az első kétfordulós Angol Nyelvi Verseny jelszavául:

“Játssz lelkesen, versenyezz komolyan!”