AIC is inviting its high school students for three upcoming cultural activities in the following week.

As all the students of our language preparation class have recently arrived in Hungary, we are keen to introduce them the city, its transport, history and its main squares and buildings.

So we decided to take them on a guided tour around the Heroes’ Square and City Park next week. Both sites offer a great chance to understand the way Hungarians thought and behaved, partly by providing a historical overview, and partly showing the opportunities of future use of museums and winter-summer sports in the area.

Another activity next week is tailored on the needs of our 12 class students who are learning about the latest period of human history. That is why paying a visit in the House of Terror is really a good timing as they will get a deep insight into two totalitarian regimes, the fascism and communism in the 20th century. Here the walls talk. The façade of the building along with the interior have long stories that easily make students imagine the given political area after the Second World War. 

Our main aim is to facilitate learning for our students throughout empirical experiences.

Our third program will take us into the Hungarian Music Hall. This event aims to help high school students from every class learn the history of music. Seeing the permanent 120 minute exhibition called Musical Journey Through Space and Time will surely bring music alive and make it more meaningful for them in the future.

Az AIC a jövő héten három közelgő kulturális programra invitálja középiskolás diákjait.

Mivel a nyelvi előkészítő osztályunk összes diákja nemrég érkezett Magyarországra, mielőbb szeretnénk megismertetni velük a várost, közlekedést, történelmünket, a főbb tereinket és épületeinket.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a jövő héten a Hősök terére és a Városligetbe vezetjük őket. Mindkét helyszín remek lehetőséget kínál arra, hogy történelmi áttekintést adva külföldi diákjaink megértsék a magyarok gondolkodását és viselkedését, valamint megismerjék a múzeumok és a téli-nyári sportok jövőbeni használatának lehetőségeit a környéken.

Egy másik jövő heti tevékenységet a 12. osztályos diákjaink igényeire szabva szervezünk, akik az emberiség történelmének legújabb korszakáról tanulnak jelenleg. Ezért a Terror Házában tett látogatás igazán jó időzítésnek tűnik, mivel mély betekintést nyújt a 20. században megjelenő két totalitárius rendszerbe, a fasizmusba és a kommunizmusba. Itt a falak beszélnek. Az épület homlokzata a belső térrel együtt hosszú történeteket mond el, amelyek könnyen elképzeltetik a tanulókkal az adott politikai időszak hangulatát és történéseit a második világháború után. 

Fő célunk, hogy empirikus tapasztalatok segítségével megkönnyítsük diákjaink számára a történelem tanulását is.

Harmadik programunk a Magyar Zene Házába vezet minket. Ennek a rendezvénynek a fő célja, hogy a középiskolások minden osztálya megismerhesse a zenetörténetet. A „Zenei utazások térben és időben” című 120 perces állandó kiállítás megtekintése minden bizonnyal megeleveníti majd számunkra a zenét, és a későbbiekben értelmesebbé teszi majd a zenei ismeretek elsajátítását.

Share This Story, Choose Your Platform!