AIC opened the New Year with a very unique cultural program located under Buda Castle to improve the knowledge of the graduating class about modern history.

Out of 29 students and adults,13 grade12 and six Italian Erasmus students visited the Hospital in the Rock Nuclear Bunker Museum (Hungarian: Sziklakórház Atombunker Múzeum) with six Erasmus teachers from Italy and four accompanying teachers from Avicenna Bilingual High School.

The aim of the interactive program was to help students understand the brutality of wars, widen their knowledge of modern history among students about to graduate and also narrow the generation gap between grandparents and the teenagers by making them understand the era their ancestors lived in.

Prior to the guided visit AIC students and Erasmus Program guests were shown a film about The Rock Hospital Bunker Museum, which was first opened during World War II and was used as an emergency hospital during the 1956 revolution. Later it was converted into a nuclear bunker during the Cold War and opened as a museum in 2008.

The sight of the lifelike guards, surgents, nurses, patients, soldiers made of wax in furnished surgery, wards etc. as well as the  heartbreaking stories told by an experienced guide in English improved sympathy towards those who suffered and increased the skill of empathy while providing interactive and visual experiences about a topic which is very abstract for those lucky youngsters who have not lived through similar times. It is no wonder this cultural event resulted in much brainstorming and generated conversations among our students afterwards. 

We hope that the extra knowledge they have gained will be beneficial at the approaching matriculation examination.

A 29 diák és felnőtt közül tizenhárom 12. osztályos és hat olasz Erasmusos diák látogatott el a Sziklakórház Atombunker Múzeumba, hat Erasmus Programmal hozzánk látogató  olaszországi tanárral és az Avicenna Kéttannyelvű Gimnázium négy kísérő tanárával.

Az interaktív program célja az volt, hogy a diákok megértsék a háborúk brutalitását, szélesítsék a modernkori történelemmel kapcsolatos ismereteiket, valamint csökkentsék a generációs különbséget a nagyszülők és a tizenévesek között azáltal, hogy megértik azt a korszakot, amelyben őseik éltek.

 AIC egyedi kulturális programmal nyitotta meg az új évet végzős gimnazistái számára, a Budai Vár alatt található Sziklakórház meglátogatásával, azzal a nem titkolt oktató céllal, hogy a végzősök ismereteit interaktív, szemléltető módon is bővítse a modern történelemről.

A vezetett látogatás előtt az AIC diákjai és az Erasmus-program vendégei számára filmet vetítettek a Sziklakórház Bunkermúzeumról, amelyet először a második világháború idején nyitottak meg, és az 1956-os forradalom idején sürgősségi kórházként üzemelt. Később a hidegháború idején nukleáris bunkerré alakították át, majd 2008-ban múzeumként nyitották meg.

A berendezett műtőben, kórteremben stb. az élethűen megjelenő, viaszból készült őrök, sebészek, nővérek, betegek, katonák látványa, valamint a tapasztalt idegenvezető által angolul elmondott szívszorító történetek fejlesztette a szenvedők iránti együttérzést és növelte az empátia készségét. A színhely interaktív és vizuális élményt nyújtott egy olyan témáról, amely nagyon elvontnak bizonyult fiataljaink számára, akik szerencsére nem éltek át hasonló időket. 

Nem csoda, hogy egy ilyen kulturális esemény után diákjaink között a látogatás élménye még sokáig beszédtéma maradt. Reméljük, hogy ezen a programon szerzett ismeretanyag segítik majd végzős diákjainkat az idei történelem érettségin.

Share This Story, Choose Your Platform!