After long preparations, AIC launched its programme of visits to the Library of the Hungarian Parliament in mid-February 2023.
Our first group of nine high school students and three teachers set off after their lessons to visit the 150-year-old, grandiose library, where they were given a half-hour summary on books on Hungarian and international law, political science, history, their lending facilities, a brief history of the library, and then a memorable walk in a place in an atmosphere that could provide a quality learning environment for some of our high school students after they turn 18.

From the collection of the books, which contains around 8,000 volumes, some of them were displayed to our students, taking into account not only their age but also their nationality.
Our students were able to visit an unconventional place again, which will hopefully help to shape their thinking and broaden their mind.

AIC hosszú előkészületek után beindította a Magyar Parlament Könyvtárába történő látogatásának programát 2023 február közepén.
Első csoportunk kilenc gimnáziumi diák három kisérővel indult neki tanóráik után, hogy meglátogassa a 150 éves, grandiózus könyvtárat, melyben magyar és nemzetközi jogtudomány, politikatudomány, történelem témájú könyvekről, azok kölcsönzési lehetőségeiről, a könyvtár rövid történelméről kaptunk fél órás tájékoztatást, majd tehettünk emlékezetes sétát egy olyan atmoszférájú helyen, mely néhány középiskolásunk számára akár minőségi tanulási helyszínt is nyújthat majd 18 éves koruk betöltése után.

A muzeális könyvek gyűjteményéből, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz néhányat szemlére helyeztek diákjaink számára az előadás után, figyelembe véve nem csak korukat, hanem nemzetiségüket is.
Diájaink egy nem szokványos helyen járhattak újra, mely remélhetőleg hozzájárul gondolkodásuk alakításához és szélesítéséhez.

Share This Story, Choose Your Platform!